Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Nederlandse ICT gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840 en de additionele algemene voorwaarden van Oranje IT B.V. van toepassing.